The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 26.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 19.6. do nedele 26.6. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na 36 % územia. Najhoršia situácia je na veľkej časti východného Slovenska a miestami aj na strednom Slovensku. Extrémne sucho je aj na juhovýchode Podunajskej nížiny. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na 39 % územia, a tiež zasahuje väčšinu východného Slovenska a časť stredného Slovenska. Sucho nie je len na krajnom juhozápade. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na takmer 10 % územia a nachádza v západnej časti východného Slovenska a v severnej polovici stredného Slovenska.

Viac informácií