The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 22.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 15.5. do nedele 22.5. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na juhu Podunajskej nížiny, juhovýchode Slovenska a lokálne aj na Záhorí, Orave a severovýchode. Extrémne sucho zasahuje 1 % celkovej plochy a nachádza sa na južnom Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Začínajúce sucho je na viac ako 1/3 územia. V povrchovej vrstve výrazné až extrémne sucho zasahuje spolu takmer ¼ územia. Extrémne sucho je na juhovýchode, severovýchode Slovenska, a lokálne aj na Záhorí a Orave. V hlbšej vrstve sa situácia až tak nezhoršila. Výnimočné sucho je len lokálne na Záhorí. Výrazné sucho je okrem Záhoria, aj na Podunajskej nížine, Gemeri a Above.

Viac informácií