The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 21.11. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 14.11. do nedele 21.11. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha v južnej časti Podunajskej nížiny, na Zemplíne a Orave. V oblasti Komárna je sucho už výnimočné. Začínajúce sucho zasahuje viac ako 1/5 územia. Podobná situácia je aj v povrchovej vrstve pôdy. V hlbšej vrstve pôdy je výrazné sucho najmä na Zemplíne, v menšej miere na Orave.

Viac informácií