The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.9. do nedele 12.9. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha na východnom Slovensku a juhu Podunajskej nížiny. Výrazné sucho zasahuje celkovo 1,2 % územia. Výnimočné sucho je len lokálne v okolí Nových Zámkov. V povrchovej vrstve je taktiež výrazné sucho ojedinele na východnom Slovensku a juhu Podunajskej nížiny. Začínajúce sucho sa rozšírilo najmä na strednom a východnom Slovensku. Mierne sucho je aj na Honte a v okolí Pezinka. V hlbšej vrstve nenastali výraznejšie zmeny. Približne 90 % územia Slovenska je bez rizika sucha.

Viac informácií