The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 26.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 19.7. do nedele 26.7. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len ojedinele na juhu Podunajskej nížiny na úrovni začínajúceho až mierneho sucha. Začínajúce sucho je len na 1,4 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je takmer celé Slovensko bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je začínajúce až mierne sucho na Ponitrí, na Podunajskej nížine a v okolí Senice. Situácia sa tak zmenila len nepatrne.

Viac informácií