The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 17.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 10.5. do nedele 17.5. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na približne ¼ územia. Extrémne sucho je ojedinele najmä na Spiši, v Levočských vrchoch, Slovenskom Rudohorí a v Malých Karpatoch. V povrchovej vrstve sa situácia viditeľne zlepšila. Bez rizika sucha je takmer polovica územia. Výrazné až extrémne sucho je ojedinele na juhu Slovenska. V hlbšej vrstve sa zlepšenie až tak neprejavilo. Extrémne sucho je stále na takmer 14 % územia.

Viac informácií