The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 22. 03. 2020 o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 15. 03. 2019 do nedele 22. 03. 2020 ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha miestami na severe a západe Slovenska. V porovnaní s minulým týždňom sa situácia zhoršila. Začínajúce sucho zasahuje až 12 % územia a mierne sucho je ojedinele na Spiši a Orave. V povrchovej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. Výrazné až výnimočné sucho je v hlbšej vrstve na Spiši a Zamagurí, a tiež na Orave a Kysuciach. Začínajúce až mierne sucho sa v tejto vrstve rozšírilo aj na západnom Slovensku.

Viac informácií