Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 31. 07. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 24. 07. 2022 do neděle 31. 07. 2022 ráno)


DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu po delší době výrazněji zlepšil především v oblatech, kde byly zaznamenány vyšší úhrny srážek. V povrchové vrstvě (0–40 cm) je nyní sledován normální či lepší stav půdní vláhy na Moravě a v okolí Prahy. Na zbylém území však zůstavá nadále deficit o více jak 5 mm, místy o více než 20 mm.
Deficit půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se místy zlepšil. Deficit se nachází téměr na celém území, s výjimkou podél toku Vltavy, a nadále se nacházíme v deficitu mezi 5 a 40 mm. Situace je horší na severní Moravě a ve Slezsku. K mírnému zlepšení došlo ve východním cípu Moravy.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav podnormální vodnosti. Vyjma povodí horní Vltavy, kde je místy stav normální vodnosti. Na mnoha místech se však vyskytuje i stav “sucho”. Nadnormální vodnosti se místy vyskytují v povodí oblasti Beskyd, kde byly zaznamenány silné srážky.
V celém profilu do 1 m se k 31. 07. vyskytuje deficit na cca 74 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 38 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na více jak 6 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.