Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 31. 07. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 24. 07. 2022 do neděle 31. 07. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 31.07. Zprávy 229 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 19 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 18 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %, 19 okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů (5) nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „velmi sucho“ (40 % hlášení) až stav „extrémní sucho“ (23 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako sušší (35 % hlášení) až suchý (31 % hlášení).
Dlouho očekávané srážky v minulém týdnu na mnoha místech spíše pouze pozastavily rozvoj sucha, ale sucho se na většině míst nadále prohlubuje a to má za následek nepříznivý stav plodin. Na mnoha místech jsou hlášeny vysoké ztráty a je otázka, co sít, jestliže je půda i nadále vyprahlá. Vysoké teploty v tomto týdnu situaci nepomáhají. Očekává se, že seče travin nebudou mít vysoké výnosy. Probíhají žně. O tom, jak je hodnocena podrobněji situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu zde napršelo 25 mm vody na metr čtvereční. Bylo tu skoro bezvětří. Teplota vzduchu byla 27. stupňů Celsia.'
BLANSKO: '50 mm, konečně je vlhko i v bramborách ale řekl bych, že minutu po dvanácté (v pozdnějších odrůdách) uvidíme během čtrnácti dní'
BRNO-MĚSTO: 'Ostrovačice déšť 32,2 mm'
BRNO-MĚSTO: 'Srážky 13,3 mm.'
BRNO-VENKOV: 'Ostrovačice déšť 32,2 mm'
BRNO-VENKOV: 'V úterý napršelo 10 mm, ve středu 20 mm a v sobotu 4 mm.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 18.6 mm. Drenáže ze kterých bereme vodu pro skot tak už zcela vyschly.'
ČESKÝ KRUMLOV: 'srážky v období - 33 mm'
DĚČÍN: 'srážky 30. 7. 6 mm, ostatní dny 0 mm'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Množství srážek bylo 55,5mm. Dlouho očekáváné srážky přišly koncem týdne.'
HAVLÍČKŮV BROD: '30.7.2022 srážky 8 mm'
HAVLÍČKŮV BROD: 'pokračující suché počasí, naměřených 5 mm spadlo v sobotu'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu spadlo v těchto katastrech od 8 mm - 14 mm srážek, v přilehlých katastrech Sázava dokonce 46 mm, Nížkov 35 mm. Tam kde spadlo pouze do 15 mm bude problém s výnosem brambor, srážky jsou nedostatečné, déšť pomohl ještě částečně kukuřici a trvalým travním porostům , u obilovin a řepky ozimé naopak zpomalil sklizeň, která se zde zatím rozbíhá.'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'úhrn srážek za minulý týden 29 mm'
HODONÍN: '30.7 2022 napršelo 10 mm, to je nejvyšší úhrn srážek za 7 měsíc'
HODONÍN: 'Množství srážek 26,66 mm. '
HRADEC KRÁLOVÉ: '0'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 13 mm ( 12 , 1 mm ) , srážky za červenec 2022 - 40 mm , srážky za období leden - červenec 2022 - 274 mm ( od roku 2004 druhé nejnižší srážky, v roce 2018 - 261 mm ), proti roku 2021 srážky nižší o 158 mm ,srážky v sobotu 30.7. - 12 mm byly znát do hloubky 5 cm, hlouběji suchá a tvrdá půda , denní teploty 36,3°C až 21,1°C , 5x tropický den, noční teploty 20,7°C až 10,6°C , 1x tropická noc , žně v tomto týdnu budou končit, '
CHOMUTOV: 'Od ledna do konce června spadlo 170 mm srážek. Cukrovka nám usychá před očima. Kukuřici na siláž při tomto suchu budeme sklízet během srpna. Dále nejvíc poškozené suchem byly porosty ozimé pšenice. Kdy pšenice potřebovala vodu, nedostala jí a zrno zaschlo - objemovky se pohybovaly okolo 750. O pšenici jarní ani nemluvě. Díky suchému počasí jsme měli senoseč hotovou za měsíc, obvykle to trvá dva měsíce, žně jsme zvládli za tři týdny. Nyní máme vše sklizeno, téměř všechny plochy podmítnuté a čekáme na vodu. '
CHRUDIM: '30.7.2022 srážky 8 mm'
CHRUDIM: 'I přes poměrně suchý rok jsou poměrně vysoké výnosy. Jinak neprší, stále je sucho, máme obavy o kukuřici a cukrovku'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 8 mm, za červenec 89 mm a od začátku roku 371 mm srážek.'
JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek 26,56 mm.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 10 mm '
JINDŘICHŮV HRADEC: 'srážky 21,1 mm'
KARLOVY VARY: 'popraskaná půda, vypálená, suchá místa v travních porostech'
KLADNO: 'za minulý týden napršelo 12 mm'
KLATOVY: 'Od 25.7. do 31.7.2022 - srážky 9,2 mm.'
KOLÍN: 'Na konci minulého týdne - sobota ráno napršelo cca 35 mm a v Přistoupimi 61 mm. To ukončilo suché období druhé poloviny července.'
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky 42,5 mm'
KUTNÁ HORA: '30.7. 15 mm'
LITOMĚŘICE: 'Za minulý týden 7-14 mm srážek dle katastrů.'
LOUNY: '14mm'
MĚLNÍK: '30.7.2022 5 mm'
MLADÁ BOLESLAV: '20,0 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden, a to podstatně až v jeho závěru, napršelo celkem 13,8 mm srážek, které nestačily na doplnění chybějící vláhy v půdě, kdy se prohlubování půdního sucha jen pozastavil.'
MOST: 'beze srážek'
MOST: 'Od začátku roku srážek 161 mm, opět ve sledovaném týdnu nespadlo nic zásadního vzhledem k vysokým teplotám - 3 + 1 mm. Předpovědi neodpovídají skutečnosti. Kukuřice ukončují vegetaci, výška 1,5 m, z půlky suché. Vojtěšky výnosově poloviční první seč, jiná nenarostla, nyní suché. Žně ukončeny s 50% propadem výnosu. A co dál, připravovat se na setí řepek............'
NOVÝ JIČÍN: 'žně nám pozastavil vydatný úhrn srážek v minulém týdnu, kdy do soboty spadlo 27,5 mm a jen za neděli 54,7 mm. Což měsíc v souhrnu řadí na srážkově mírně nadprůměrný s hodnotou 120%, ale takto intenzivní srážky, které přišly na vyprahlou zem, většinou odtekly, než aby je půda všechny pojmula. Kéž by polovinu půda pojmula, bylo by to krásné. voda napomůže bramborám a trávám, obilninám už byla spíš na škodu.'
NYMBURK: 'srážky v sobotu cca 27 mm, dnes jako by nebyly, předběžné výnosy - pšenice ozimá méně než 5 tun, jarní ječmen cca 3,5 t'
NYMBURK: 'Srážky v týdnu 20,6 mm'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 38 mm srážek. Situace se alespoň mírně zlepšila.'
OLOMOUC: '26.7.22 - 11 mm 29.7.22 - 1 mm 30.7.22 - 18 mm 31.7.22 - 5 mm červenec 2022 celkem 93 mm'
OLOMOUC: '31 mm srážek'
OLOMOUC: 'srážky 27 mm, rostliny kukuřice spodní listy zaschlé, ale zrna v palicích setá před Velikonocemi sice vyvinuté v mléčné zralosti, později seté menší, nedokonale ozrněné vodnaté'
OLOMOUC: 'Srážky minulý týden 23,5 mm.Za červenec 76,5 mm.Od začátku roku 301 mm'
OPAVA: ' Minulý týden byl u nás deštivější, spadlo okolo 25 mm srážek. Žně budou asi tento týden končit, úroda bude na Opavsku moc dobrá'
PELHŘIMOV: 'Úhrn srážek v 30 týdnu je 33,2 mm při průměrné teplotě 20,2°C'
PELHŘIMOV: 'za 30. týden úhrn srážek 16 mm'
PÍSEK: 'Celkem 11,5 mm. ( 1+4+6,5 mm). Velký výpar díky vysokým teplotám a větru.'
PÍSEK: 'srazky 5mm'
PLZEŇ-JIH: 'srážky 15 mm '
PLZEŇ-SEVER: ' Z pátku na sobotu 10 mm. Na den zalito. '
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se stále prohlubuje. Srážky v minulých dnech byly zanedbatelné. Suché počasí vyhovuje jen sklizňovým pracím. Postiženy jsou podzimní plodiny, kukuřice a brambory. Množství srážek za období od 24. do 30.7.2022 na lokalitě 6,0 mm. Měsíční množství srážek za červenec bylo 22,2 mm, tj. 33 % dlouhodobého normálu.'
PRAHA-VÝCHOD: '40 mm srážek'
PRAHA-VÝCHOD: 'srážky v sobotu cca 27 mm, dnes jako by nebyly, předběžné výnosy - pšenice ozimá méně než 5 tun, jarní ječmen cca 3,5 t'
PRAHA-ZÁPAD: '37 mm'
PŘEROV: 'Během víkendu dorazily deště (38-25 mm), které byly ve formě drobného deště a vše vsáklo do země, nebyl žádný povrchový odtok. Půdní profil se výrazně doplnil.'
PŘÍBRAM: '6,5+3+14+2= 25,5 mm srážek, teploty jak na houpačce'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 8,9 mm srážek. Půda rychle vysychá díky vysokým teplotám. Déšť ji udržel ve stejném stavu jako před týdnem. Žně probíhají celkem hladce, pícniny potřebují vodu.'
RAKOVNÍK: '19 mm'
RAKOVNÍK: '24.7. - 0,5 mm 27.7. - 1,5 mm 30.7. - 7 mm'
RAKOVNÍK: 'srážky 25.7. - 31.7.2022 31 mm'
RAKOVNÍK: 'srážky 25 mm'
RAKOVNÍK: 'Výnos oz. ječmen 5,2 t/ha oz. pšenice 5,5 t/ha jarní ječmen 1,5t/ha - vysoké poškození kroupami (60-70%) srážky 15 mm'
ROKYCANY: 'tydenni uhrn srazek 20,6 mm'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: '24 mm srážek'
SEMILY: 'Koncem týdne spadlo cca 10 mm. To mi stačilo k doplnění všech zásobníků vody.'
SOKOLOV: 'popraskaná půda, vypálená, suchá místa v travních porostech'
STRAKONICE: '12 mm srážek'
STRAKONICE: 'bohužel se nám v minulém týdnu vyhnulo několik bouřek a zatímco v blízkém okolí spadlo až 30 mm, v našem katastru pouze 3 mm v úterý plus 3 mm v sobotu. U brambor a kukuřice je každým dnem pozorovatelné větší a větší vadnutí......'
SVITAVY: '26,1 mm'
ŠUMPERK: 'Za 30 týden spadlo 25 mm srážek.'
TÁBOR: '8mm'
TÁBOR: 'úterý 6 mm, sobota 4 mm-očekávaný déšť nás vynechal.'
TACHOV: 'Srážky 29.7. 2022 2mm, 30.7. 4mm.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : út 26/7 - 5,6 mm st 27/7 - 3,0 mm so 30/7 - 10,3 mm ne 31/7 - 22,5 mm Konečně déšť . Vrcholí žňové práce . Pokračuje opad ovoce . Úhrn srážek červenec 2022 : 95,5 mm červenec 2021 : 93,7 mm Průměrná teplota červenec 2022 : 19,0 °C červenec 2021 : 20,2 °C '
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 6 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: '25 mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Od 26.7.2022 vyschlý potok Vlčí-též Oborský,který vtéká do Div.Orlice množství srážek do 24.7.- 7,4 mm " " 31.7.- 18 mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky 25 mm (v sobotu 23 mm v průběhu celého dne - dobré vsakování), za červenec 85 mm srážek (pro naši oblast zhruba 85 % dlouhodobého průměru). Ukončena sklizeň ozimé řepky a započata sklizeň ozimých pšenic. '
VYŠKOV: '18+5+10mm'
ZLÍN: 'srážky za minulý týden 54 mm'
ZLÍN: 'úhrn srážek za poslední období 21 mm'
ZNOJMO: 'srážky 27 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '24,6 mm srážek, 21 mm výpar z vodní plochy , srážky pozastavily dozrávání dosycháním porostů obilovin, příznivě se projevily na porosty brambor a kukuřice'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 15 mm srážek'