Dopady na lesy


  • bez dopadů
  • počínající projevy sucha
  • pokročilé projevy sucha
  • selhání výsadby s výrazným podílem sucha
  • chybí hlášení
  • bez dopadů
  • zaznamenané projevy sucha
  • listnaté
  • jehličnaté

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 31. 07. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 24. 07. 2022 do neděle 31. 07. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 31. 07. Hlášena je situace v šesti okresech, kde jsou sledovány především jehličnaté druhy. V okrese Brno-venkov jsou sledovány pokročilé projevy sucha na dřeviny a v tachovském a dále ve vsetínském okrese jsou hlášeny počínající projevy sucha, ve zbylých hlášených okresech nejsou zaznamenány projevy sucha