Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 31. 07. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 24. 07. 2022 do neděle 31. 07. 2022 ráno)

Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem výrazněji zlepšilo, ale i nadále jsou hodnoty velmi podrůměrné.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Ke zlepšení došlo na celém území, nejhorší stav zůstává v severozápadních Čechách, kde hodnoty jsou okolo 10–30 %. Lepší stav je sledován v Krkonoších, Na Lipensku a na východní Moravě, zde je sledován stav okolo 70–100 %. Na zbytku území převažuje však i nadále nízká nasycenost (30–60 %).
Situace v celém profilu (0–100 cm): Velice nízké hodnoty zůstávají nadále v severozápadních a západních Čechách, v Polabí a na jižní a střední Moravě.