Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 30. august 2020

  30. august 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Sucho sa uplynulý týždeň zvýraznilo len na Orave. Na väčšine Slovenska je to bez rizika prípadne, je len začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je lokálne, najmä na západe, najmenej 10-20 %, pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 2/5 územia. Deficit pôdnej vlahy je až -80 mm na Orave a na ostatnom území je to najviac -40 až -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. august 2020

  23. august 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Mierne sucho sa ešte stále lokálne vyskytuje na severe Slovenska. Začínajúce sucho sa nachádza len na 2 % územia. Relatívne nasýtenie je lokálne na Záhorí v celom pôdnom profile v intervale najmenej 10-20 % a v povrchovej vrstve v intervale 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je na Orave a v Levočských vrchoch do -60 mm. Na Slovensku je však na väčšine územia dostatok vlahy. Najvyšší nadbytok je +80 mm na juhu stredného Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. august 2020

  16. august 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné sucho sa momentálne vyskytuje len ojedinele na severe Slovenska. Začínajúce až výrazné sucho je spolu na približne 10 % územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % na Turci a ojedinele aj na juhozápadnom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy je na Orave a Spiši až -60 mm. Nadbytok vlahy je lokálne najviac až +60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. august 2020

  9. august 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce až mierne sucho je zatiaľ len ojedinele najmä v severnej časti Slovenska. V hlbšej vrstve je začínajúce až mierne prevažne na juhozápade. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 10-20 % lokálne na Turci a Spiši, a 20-30 % lokálne na juhu Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je už najvyšší -60 mm na Orave. Deficit od -5 do -40 mm je na približne 40 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. august 2020

  2. august 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Ešte stále aj tento týždeň je to na väčšine územia bez rizika sucha. Začínajúce sucho je len ojedinele. Výrazne sucho je lokálne na juhozápadnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 %, v hlbšej vrstve len lokálne pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm a nadbytok vlahy až +60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. júl 2020

  26. júl 2020

    Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom ešte trochu zlepšia. Začínajúce až mierne sucho je len ojedinele na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je najnižšie 20-30 % na Podunajskej a Záhorskej nížine. V celom profile je nasýtenie najnižšie taktiež v intervale 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele do -20 mm. Deficit je výraznejší v hlbšej vrstve.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. júl 2020

  19. júl 2020

    Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na väčšine Slovenska je to stále bez rizika sucha. Mierne sucho je len ojedinele na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je mierne sucho v oblasti Ponitria. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve 10-20 % na juhu Podunajskej nížiny. V celom profile je nasýtenie najnižšie 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na Podunajskej nížine a Turci do -40 mm. Nadbytok vlahy v okolí Lučenca je až +100 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. júl 2020

  12. júl 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho je momentálne na 4 % plochy. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä na Podunajskej nížine a Záhorí, kde sú najnižšie hodnoty v povrchovej vrstve len 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je do -40 mm na Ponitrí, Pohroní a Záhorí. Na veľkej časti Podunajskej nížiny je deficit do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. júl 2020

  5. júl 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  V povrchovej vrstve naďalej sucho nepozorujeme. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho najmä na Podunajskej nížine a Ponitrí. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 10-20 % a to lokálne na podhorí Malých Karpát. V celom profile sú najnižšie hodnoty nasýtenia 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -40 mm, na Podunajskej nížine, Ponitrí a Šariši miestami do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 28. jún 2020

  28. jún 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom takmer nezmenila. Začínajúce sucho je len lokálne na Horehroní a Ponitrí. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho na približne 14 % plochy. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % na juhu Podunajskej nížiny. Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm lokálne na strednom Slovensku. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm na východnom Slovensku a Záhorí.

  ďalej >