Deficit pôdnej vlahy [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchýlka od obvyklej zásoby vody v pôde v danom období

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.9. do nedele 12.9. ráno)

 

DEFICIT pôdnej vlahy je najviac -60 mm v okolí Sobraniec a Vranova n. Topľou. Deficit do -40 mm je okrem východného Slovenska, aj na Honte a Podunajskej nížine. Zatiaľ čo, v povrchovej vrstve je na väčšine územia deficit do -20 mm, v hlbšej vrstve ešte prevláda nadbytok vlahy. V celom pôdnom profile je najvyšší nadbytok +60 mm v okolí Popradu a Bardejova.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

12. september 2021 / 36. týždeň

previous next Stiahnuť close