Dopady na lesy


  • bez dopadov
  • začínajúce prejavy sucha
  • pokročilé prejavy sucha
  • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
  • chýba hlásenie
  • bez dopadov
  • zaznamenané prejavy sucha
  • listnaté
  • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Nové Zámky: „Na jar sa nezalesňovalo, nemožno hodnotiť výsadbu z jari.“

Nové Zámky: „Sadenice, čo už vyschli, vyschli, sucho už nepostupuje, nakoľko už je september, nie sú vysoké teploty.“

Kysucké Nové Mesto: „Vysychanie jednotlivých jedincov v založených kultúrach a mladých porastov; dôvod nemusí byť abiotického pôvodu; nie je jasné, či je príčinou nedostatok zrážok a pôdnej vlahy.“

Trebišov: „Napriek pomerne výdatným zrážkam zo začiatku min. týždňa je povrch pôdy suchý a menšie potoky bez vody.“

Topoľčany: „Zrážky v lokalite Kulháň za sledované obdobie: 11 mm.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

12. september 2021 / 36. týždeň

previous next close