The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Graf vývoja intenzity sucha za posledných 12 týždňov v profile 0–100 cm. V grafe sú zobrazené všetky stupne intenzity sucha a ich priestorové pokrytie v % na celom území Slovenska.

PREDPOVEĎ INTENZITY SUCHA NA 10 DNÍ

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 18.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 11.9. do nedele 18.9. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na Podunajskej nížine a Spiši na úrovni mierneho až výrazného sucha. Väčšina územia je už bez rizika sucha. V povrchovej vrstve je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na približne 11,5 % územia, a to najmä na východnom Slovensku, na juhu stredného Slovenska a lokálne aj na Podunajskej nížine.

Viac informácií