The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 10.10. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 3.10. do nedele 10.10. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na juhovýchodnom Slovensku. Extrémne sucho zasahuje celkovo 0,2 % územia Slovenska. Najhoršia situácia je v oblasti Trebišova a Michaloviec. Na ostatnom území Slovenska je nanajvýš začínajúce sucho. Približne 90 % územia je bez rizika sucha. Podobná situácia je aj v povrchovej vrstve. V hlbšej vrstve je na východnom Slovensku mierne a lokálne až výrazné sucho. Začínajúce sucho je ojedinele aj na juhu stredného a západného Slovenska.

Viac informácií