Soil water index


                    
0102030405060708090100
Anomaly (% of saturation)

Aktuální stav sucha ve střední Evropě

v neděli 12. 09. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 05. 09. 2021 do neděle 12. 09. 2021 ráno)
 

Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme i nadále spíše v jižní části sledovaného území - v Itálii, Maďarsku, a na Balkáně. Všeobecně lze říci, že severní polovina území má stav lepší než ta jižní. Situace východně a severovýchodně od naší republiky je výrazněji lepší než na zbytku sledovaného území. Oproti předchozímu týdnu se index půdní vláhy snížil na většině sledovaném území.
V České republice sledujeme nižší stav v Jeseníkách než na zbytku republiky. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).